۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
.
اطلاعيه تخليه سراهاي دانشجويي
.

اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان خوابگاهي در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

 

ضمن آرزوي سلامتي، شادكامي و عافيت براي تمامي دانشجويان و خانواده هاي محترم آن ها به اطلاع مي رساند بر اساس آخرين بخشنامه صندوق رفاه به شماره 19616/130 مورخ 28/12/98 محاسبه دريافت اجاره بها از دانشجويان خوابگاهي در خوابگاه به نسبت مدت حضور و سكونت در خوابگاه ها محاسبه و اخذ خواهد شد و دانشجويان بابت ايام عدم اقامت در سراها، ملزم به پرداخت اجاره بها نخواهند بود و مبالغ اضافه واريزي در ثبت نام ترم آينده محاسبه و لحاظ شده و يا هنگام فارغ التحصيلي قابل برگشت مي باشد و همچنين با توجه به تعميرات سراها در فرصت محدود پيش روي تابستان و روشن نبودن وضعيت اسكان مهر ماه و اسكان احتمالي تابستان تخليه خوابگاه امري اجتناب ناپذير است. لذا تدابيري اتخاذ شده است تا دانشجويان بتوانند با كمترين دشوراي نسبت به تخليه اتاق ها با رعايت توصيه هاي بهداشتي ستاد ملي كرونا و رعايت فاصله گذاري اجتماعي به اين امر مبادرت نمايند.

 

1- بازه زماني تخليه بالغ بر يكماه و از تاريخ 25/03/99 تا 01/05/99 روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 14 عصر در نظر گرفته شده است.

2- با توجه به هماهنگي انجام شده با اداره پست، باجه پست سراها واقع در طبقه زيرين اداره امور سراهاي دانشجويان محوطه خوابگاه (سه راه شهيد فهميده) مستقر شده و آماده دريافت و نگهداري وسايل به صورت اماني در محل باجه و يا ارسال پستي آن به محل سكونت دانشجويان مي باشد.

تبصره 1: هزينه نگهداري وسايل و يا ارسال پستي آن ها به عهده دانشجويان است. (اين هزينه بر اساس توافق انجام شده با اداره پست نسبت به هزينه هاي مصوب پست داراي تخفيف ويژه مي باشد).

3- هزينه انبارداري و نگهداري وسايل با در نظر گرفتن حداقل مدت 1 ماه و حداكثر 3 ماه نزد اداره پست به ازاي هر روز با احتساب ارزش افزوده 850 تومان مي باشد. در حال حاضر محدوديت حجمي براي وسايل تحويلي به پست در نظر گرفته نشده است.

تبصره 2: اموال و اثاثيه اي كه تحويل اداره پست مي شود تابع قوانين و مقررات اداره پست است و اداره پست بر اساس اين ضوابط و مقررات كه در نامه اداره پست (پيوست) آمده است جوابگوي امانت گذاران مي باشد.

4- با توجه به هماهنگي انجام شده با اداره پست و پيش بيني هاي صورت گرفته به شرح ذيل توصيه مي شود دانشجويان (به ويژه آن هايي كه محل سكونت آن ها در استان هاي با وضعيت قرمز قرار دارند) حتي المقدور از سفر غير ضروري و مراجعه حضوري به سراها خودداري و از يكي از راه هاي زير براي تخليه اتاق اقدام نمايند:

الف): دانشجويان هر اتاق مي توانند به يكي از دانشجويان همان اتاق وكالت دهند تا وسايل آن ها را جمع آوري و اتاق را تحويل متصدي نمايند.

ب): چنانچه هيچ يك از دانشجويان يك اتاق مايل به مراجعه حضوري نباشند مي توانند به شرط موافقت همه دانشجويان اتاق، به يكي از دانشجويان ساير اتاق ها و يا يكي از دانشجويان اصفهاني مورد تاييد وكالت دهند كه وسايل آن ها را جمع آوري و اتاق را تحويل متصدي نمايند.

تبصره 3: فرم وكالت و مراحل ثبت تقاضا در سامانه گلستان موجود است و به وكالت هايي كه خارج از اين فرم و بدون ثبت در سامانه گلستان به اداره سراها واصل شود ترتيب اثر داده نمي شود.

5- مراحل ثبت درخواست و ارسال فرم وكالت براي جمع آوري و تفكيك و بسته بندي و خروج وسايل از خوابگاه ها و يا تحويل به اداره پست به شرح زير است:

مراحل درخواست و ارسال فرم وكالت براي جمع آوري و تفكيك و بسته بندي و خروج وسايل از خوابگاه

روش دانلود فرم وكالت: مراجعه به صفحه اول سامانه گلستان انتخاب فرم وكالت، پرينت و تكميل فرم تقاضاي وكالت خروج وسايل از خوابگاه

روند بارگذاري فرم وكالت در سيستم گلستان: مراجعه به سامانه گلستان آموزش دانشجو مشخصات دانشجو مدارك ارسال و تاييد مدارك پرونده دانشجو فرآيند انتخاب گزينه درخواست وكالت خروج وسايل از خوابگاه ثبت شماره دانشجويي جستجو ارسال فرم اسكن شده به فرمت jpg

 

6- در هر سرا محلي براي وسايل خواب دانشجويان پيش بيني شده است دانشجويان در صورت تمايل مي توانند با مسووليت شخصي وسايل خواب خود را به صورت محدود و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي به اين محل منتقل نمايند. بديهي است صرفاً محل تامين نگهداري به عهده دانشگاه و مسووليت بعدي به عهده دانشجويان مي باشد.

7- دانشجويان توجه داشته باشند كه ورود به سراها صرفا براي جمع آوري وسايل مجاز است و دانشگاه از ارائه هر گونه خدمات اسكان و تغذيه معذور است.

8- همراه داشتن كارت دانشجويي و كارت ملي و كليد اتاق لازم است.

9- همراه داشتن ملزومات بهداشتي از قبيل ماسك و دستكش الزامي است.

10- رعايت فاصله اجتماعي الزامي است و توصيه مي شود دانشجويان از هرگونه تجمع و توقف حتي كوتاه مدت خودداري نمايند.

 

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي ذيل تماس بگيريد:

خواهران:  03137932942

برادران:  03137932917

واتساپ: 09336996230 (رئيس اداره امور سراها)

اداره امور سراهاي دانشجويي دانشگاه اصفهان

 
تاریخ:
1399/03/24
تعداد بازدید:
2681
منبع:
Powered by DorsaPortal