۱۴۰۲ پنج شنبه ۶ مهر

كاركنان

معاونت دانشجویی 
نام و نام خانوادگی
 عنوان شغل  شماره تماس
 دکتر سردار اصلانی  معاون دانشجویی  37932212
 سمیه غفاری پور  مسئول دفتر معاون دانشجویی 37932212
       
 دکتر بهمن زینلی
 مدیر امور دانشجویی  37932214
 نسرین اکبری  مسئول دفتر مدیر دانشجویی  37932214
 محمدرضا رضوی  مسئول حسابداری معاونت دانشجویی  37932221
 صفورا بخشی حسابدار معاونت دانشجویی 
زهرا نجارزادگان
 کارشناس IT  37932227
 حمیدرضا صادقی  مسئول اتوماسیون تغذیه37932220 
 مریم ملکی کارشناس کمیسیون موارد خاص استانی37934161
 
کارکنان اداره تغذیه 
 
 جلال هادیان  سرپرست اداره  37932226
 هلیا خاجوی  کارشناس صنایع غذایی 37932225
 -
 
 
 
  
کارکنان اداره رفاه دانشجویان(وام)
 
 لاله فارسی  رئیس اداره رفاه
 37932241
 مهرداد بال افکن
 کارشناس رفاه دانشکده های زبان - اقتصاد-زمین شناسی-آمار و ریاضی
 37932239
 آمنه توکلی  کارشناس رفاه دانشکده های مهندسی کامپیوتر -علوم تربیتی- فیزیک
 37932246
زهرا کیانی
 کارشناس رفاه دانشکده های ادبیات - اهل بیت - جغرافیا-حمل و نقل -علوم زیستی و فناوری
 37932245
 ملیحه فروتنکارشناس رفاه دانشکده های فنی مهندسی و تربیت بدنی- شیمی  37932246
 
 
 
کارکنان خوابگاه های دانشجویی
 
علیرضا کریمی رئیس- اداره امور خوابگاها
 37932915
 سید الیاس موسوی  متصدی امور اداری خوابگاه برادران  37932917
رقیه رحیم زاده  مسئول خوابگاه خواهران  37932213
     
 
 
 
 
 
 
 
کارکنان مرکز مشاوره  و راهنمایی دانشجویان
 
 دکتر فاطمه سمیعی  سرپرست اداره
 37932327
 عصمت مهرانی  مسئول دفتر  37932327
   کارشناس مددکاری اجتماعی-کارشناس کمیسیون موارد خاص- روانسنج  37934130
 سارارفیعی-مریم سلطانیان  مسئول پذیرش  37932326
 آزاده رفیعی  کارشناس مددکاری اجتماعی  37932326
 گیتی نصر اللهی  کارشناس مددکاری اجتماعی- مسئول کارگاه های آموزشی  37934131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارکنان اداره تربیت بدنی 
 دکتر مهدی کارگرفرد رئیس اداره
 37932581
 سعید انصاری معاون 37932340
 نیلوفر پناهی مسئول دفتر 37932581
احمد همه ویسی
 کارشناس تربیت بدنی برادران 
4185
3793
پریوش اسدی
کهربا محبعلی 
 کارشناس تربیت بدنی خواهران 37932583

 
   
   
  
                               کارکنان مرکز بهداشت
 
 دکتر مجید غیاث رئیس مرکز بهداشت
 37934315
     کارشناس بهداشت 
اکرم باطنی
 مسئول دفتر و کارشناس مرکز بهداشت
 37934315
تاریخ به روز رسانی:
1402/05/31
تعداد بازدید:
19850
Powered by DorsaPortal