۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
كاركنان
معاونت دانشجویی 
نام و نام خانوادگی
 عنوان شغل  شماره تماس
 دکتر رضاعلی نوروزی  معاون دانشجویی  37932212
 علیرضا کریمی  مسئول دفتر معاون دانشجویی 37932212
       
 دکتر بهمن زینلی
 مدیر امور دانشجویی  37932215
 نیلوفر پناهی  مسئول دفتر مدیر دانشجویی  37932215
   حسابدار معاونت دانشجویی  37932221
سیدمهرداد قریشی
زهرا نجارزادگان
 کارشناس مسئول ICT  37932227
 حمیدرضا صادقی  کارشناس ICT37932220 
 جلال هادیان  کارشناس ICT37932238 
 مریم ملکی کارشناس کمیسیون موارد خاص استانی37934161
 
کارکنان اداره تغذیه 
 
 مجتبی شاکریان  سرپرست اداره  37932226
 هلیا خاجوی  کارشناس صنایع غذایی 37932225
 -
 
 
 
  
کارکنان اداره رفاه دانشجویان(وام)
 
 لاله فارسی  رئیس اداره رفاه
 37932241
 مهرداد بال افکن
 کارشناس رفاه دانشکده های زبان - اقتصاد
 37932239
 فریبا شهیدی  کارشناس رفاه دانشکده های مهندسی کامپیوتر -علوم تربیتی و روانشناسی-گروه مهندسی شیمی
 37932244
 اکرم مکی نژاد
 کارشناس رفاه دانشکده ریاضی و آمار-علوم- شیمی- فیزیک-فناوری های زیستی-گروه مهندسی برق-گروه مهندسی پزشکی-گروه مهندسی هسته ای-گروه نقشه برداری
 37932241
زهرا کیانی
 کارشناس رفاه دانشکده های ادبیات - اهل بیت- تربیت بدنی - جغرافیا-گروه مهندسی عمران و حمل و نقل - گروه مکانیک
 37932245
 
 37932246
 
 
 
کارکنان خوابگاه های دانشجویی
 
حسین جهانگیری نسب
 رئیس- اداره امور خوابگاها
 37932915
 سید الیاس موسوی  متصدی امور اداری خوابگاه برادران  37932917
رقیه رحیم زاده  مسئول خوابگاه خواهران  37932213
     
 
 
 
 
 
 
 
کارکنان مرکز مشاوره  و راهنمایی دانشجویان
 
 دکتر فاطمه سمیعی  سرپرست اداره
 37932327
 عصمت مهرانی  مسئول دفتر  37932327
 فاطمه فتحی  کارشناس مددکاری اجتماعی-کارشناس کمیسیون موارد خاص- روانسنج  37934130
 سارارفیعی-مریم سلطانیان  مسئول پذیرش  37932326
 آزاده رفیعی  کارشناس مددکاری اجتماعی  37932326
 الهام شکرانه  روانشناس بالینی  37934271
 گیتی نصر اللهی  کارشناس مددکاری اجتماعی- مسئول کارگاه های آموزشی  37934131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارکنان اداره تربیت بدنی 
 دکتر مهدی کارگرفرد رئیس اداره
 37932581
 سعید انصاری معاون 37932340
 اکرم باطنی مسئول دفتر 37932581
احمد همه ویسی
 کارشناس تربیت بدنی برادران 
4185
3793
پریوش اسدی
کهربا محبعلی 
 کارشناس تربیت بدنی خواهران 37932583

 
   
   
  
                               کارکنان مرکز بهداشت
 
 دکتر مجید غیاث رئیس مرکز بهداشت
 37934315
     کارشناس بهداشت 
سمیه غفاری پور
 مسئول دفتر و کارشناس مرکز بهداشت
 37934315
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/21
تعداد بازدید:
15011
Powered by DorsaPortal