۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

شورای راهبردی و کار گروه مرکز

شورای راهبردی وکار گروه مرکز
 

   شورای راهبردی مرکز خدمات دانشجویان با نیازهای ویژه از اعضای حقوقی و حقیقی تشکیل شده است. اعضای حقوقی شورای راهبردی شامل معاونان محترم دانشجویی و آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، نماینده معاونت اداری مالی دانشگاه، رئیس مرکز خدمات دانشجویان با نیازهای ویژه، رئیس یا سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه می‌شود. اعضای حقیقی نیز توسط اعضای حقوقی مشخص می‌شوند و در جلسات شورا شرکت می‌کنند. در حال حاضر این مرکز متشکل از چهار کار گروه است که عبارتند از:

1- کار گروه مناسب‌سازی

2- کار گروه آموزشی

3- کار گروه رفاهی

4- کار گروه بالندگی.

   مسئول هر کار گروه طبق اساسنامه از اعضای هیات علمی گروه‌ روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص و گروه‌ مشاوره و توانبخشی هستند. هر کار گروه پنج تا هشت عضو دارد که از اعضای هیات علمی دانشگاه، اداره بهزیستی، مدیریت آموزش و پرورش اسثنایی، شهرداری یا سایر سازمان‌ها، اداره‌ها و نهادهای استانی تشکیل می‌شود. یکی از اعضای هر کار گروه نیز می‌تواند یک دانشجو یا فرد با نیازهای ویژه باشد. این اعضا به پیشنهاد مسئول کار گروه‌ها و تصمیم اعضای حقوقی شورای راهبردی مرکز انتخاب می‌شوند.

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/29
تعداد بازدید:
2279
Powered by DorsaPortal