۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

معاونين پيشين

  دکتر علی نواب
 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
تا شهریور 56
  دکتر اکبر امامی
 عضو هیات علمی دانشکده داروسازی
از شهریور56تا اسفند57
  دکتر علی نیلفروشان عضو هیات علمی دانشکده علوم
از فروردین58تا آبان 58
 دکتر حسن زهرایی عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی
 آبان 1358 الی ابان 1361
  دکتر احمد طبائیان عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی
 آبان 1361 الی دی 1364
  دکتر اکبر مستاجران عضو هیات علمی دانشکده علوم -گروه زیست شناسی
 دی 1364 الی دی  1365
  دکتر محمدحسین رامشت عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی
 بهمن 1365 الی دی 1370
  دکتر اصغر منتظر القائمعضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 دی 1370 الی شهریور 1371
  دکتر مهدی مهرعلیزاده عضو هیات علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
 شهریور 1371 الی  اسفند 1376
  دکتر ابراهیم میرشاه جعفری عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 اسفند 1376 الی آذر 1382
  دکتر محمدرضا ایروانی عضو هیات علمی دانشکده شیمی
 آذر 1382 الی شهریور 1384
  دکتر رضا شمسی پورعضو هیات علمی دانشکده  علوم
 شهریور 1384 الی  بهمن 1385
  دکتر محمد بیدهندیعضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  بهمن 1385 الی اسفند 1389
  دکتر علی اکبر کجباف عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 اسفند 1389 الی  مرداد 1397
  دکتر مرتضی حاجی حسینی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 مرداد 1397  الی آبان 1400
  دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی
 آبان 1400 الی
دی 1401 
  دکتر سردار اصلانی  عضو هیات علمی دانشکده زبانهای خارجی یهمن 1401 تا کنون
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/03
تعداد بازدید:
7674
Powered by DorsaPortal